Projecte en execució d’Habitatge Unifamiliar a Cala Llamp .

Ferrátur està executant la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al Terme Municipal d’Andratx. L’habitatge constarà d’una superfície construïda de 2.600 m2. El projecte s’està desenvolupant sota la Direcció del despatx Riutort Arquitectos S.L.P.

Descripció del projecte:

  • Habitatge de nova planta amb estructura de formigó armat.
  • Maçoneria de maons ceràmics recoberts a l’exterior amb el sistema de Sate amb pedra natural en cantonades i murs exteriors.
  • Les cobertes són majoritàriament planes i les superiores inclinades estan recobertes amb teules envellides.
  • Els recobriments interiors estan formats majoritàriament amb tabiqueria seca i els altres, recoberts de pedra de maçoneria.
  • La pavimentació tant interior com exterior és de pedra natural Cenia.
  • La fusteria exterior és de Keller Minimal Windows, i l’interior de fusta lacada.

L’habitatge consta a més de piscina enrajolada amb Gresite Bisazza, jacuzzi, bany turc, gimnasi, celler, barbacoa i jardins verticals tant a l’interior com a l’exterior de l’habitatge.