Grupo-Ferra-firma-convenio-con-la-FLC

Grup Ferrá ha signat un conveni amb la FLC per a la implantació de la metodologia BIM.

Al Grup Ferrá som conscients de la necessitat que tenen tots els sectors econòmics del nostre país i de la nostra comunitat de modernitzar-se, d’estar en constant formació i d’actualitzar els seus mètodes de treball així com d’adaptar els processos aprofitant les noves tecnologies. Per aquest motiu, el passat 21 d’abril, Grup Ferrá i la Fundació Laboral de la Construcció de Balears van signar un acord de col·laboració per a la implantació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) a l’empresa constructora balear. En aquest acte, Grup Ferrá va estar representada per Ana Ferrá, Directora de Màrqueting, i Antoni Gurrera, Director General del grup, i la FLC per Mario Guillén, Gerent a les Balears de l’entitat paritària.

L’acord, que ha sorgit de la voluntat de Grupo Ferrá d’esdevenir una de les empreses pioneres del seu sector en implantar la nova metodologia a la construcció a les Illes Balears, durà a la formació dels seus departaments tècnics en aquesta matèria.

BIM, UNA METODOLOGIA DE TREBALL INTEGRADA QUE ES RECOLÇA EN MÚLTIPLES EINES

BIM, acrònim de l’expressió “Building Information Modeling”, és també conegut com modelat d’informació per a l’edificació, i consisteix en el procés de la generació i gestió de les dades al llarg del cicle de vida d’una edificació mitjançant un software dinàmic de modelat en 3D i en temps real, per a minimitzar els costs al disseny de l’edifici tant en termes de recursos com de temps. El procés crea un model d’informació de l’edifici, de la geometria de l’edifici, la seva informació geogràfica, els seus components, les quantitats i les relacions espacials. En definitiva, BIM, consisteix en una metodologia de processos i procediments dins d’un equip multidisciplinari, que connecta de manera intel·ligent una relació bidireccional que permet la seva actualització en temps real.

MILLORS PROFESSIONALS DOTATS DE MILLORS EINES

A partir del mes de juny, més de 20 treballadors de Grup Ferrá comencen un procés de formació teòrico-pràctica sobre l’ús de l’eina Autodesk Revit, per al modelat bàsic sota la metodologia BIM, dirigida als tècnics i encarregats d’obra, i la seva aplicació pràctica a projectes d’edificació. Posteriorment, els tècnics també rebran formació en la gestió dels mesuraments i l’elaboració de pressupostos de projectes sota la metodologia BIM mitjançant el mòdul Cost-it de Presto, treballant en base a exemples pràctics amb projectes reals i analitzant possibles conflictes de disseny a la fase de projectes amb Autodesk Navisworks, que permet corregir els mencionats conflictes abans de l’inici de les obres. Finalment, els professionals adquiriran els coneixements necessaris per a realitzar la planificació d’obra de projectes amb la metodologia BIM en 4D mitjançant l’eina Synchro, amb la qual els tècnics podran realitzar simulacions i detectar possibles conflictes d’execució d’obra, així com definir els terminis d’aquesta.