Aquest lloc web és propietat de Construccions Pedro Francisco Ferra Tur, SLU, empresa registrada en el Registre Mercantil de Palma de Mallorca
(Tom: 2270, Llibre: 0, Foli: 225, Fulla: PM-8795, Inscripció: 39).
Carrer Madalena, 1. Polígon industrial de Son Bugadelles.
Santa Ponça. 07180 Calvià. Illes Balears. Espanya. 
CIF: B07061575