El Grup Ferrà disposa de la classificació necessària per a la rehabilitació d’edificis catalogats com a Bé d’Interès Cultural.